Bileşik Faiz Hesaplama Tartışma Sayfası

hocam merhaba
16.08.2017 23.54

Ülkemizde mevduat faizlerı yıllık 9.5% civarında ve enflasyonda 12% civarında, reel faiz getirisi hesaplarken (1.095/1.12)-1 = -0.02 degeri çıkıyor, yani para halen deger kaybediyor. Bu hesapları yaparken yıl sonu tam tutarı hesaplamak için stopajı nerede ve nasıl hesaba dahil edeceğiz?

hesabet.com
24.08.2017 22.05

Reel faiz gelirimizi hesaplayacaksak stopajın faiz getirisinden düşülmesi ve daha sonra hesaba dahil edilmesi lazım. Örneğin 1000 TL için 100 TL faiz almışsak ve stopaj oranının %10 olduğunu düşünürsek aldığımız net faiz olan 90 TL'yi yani %9'u hesaplamada kullanmamız lazım. Dolayısıyla reel faiz daha düşük çıkacaktır.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.