Bileşik Faiz Hesaplama

Burada bileşik faiz hesaplayabilirsiniz.

Ondalık hane girişi için nokta veya virgül ayraçlarından istediğinizi tercih edebilirsiniz.

Bileşik Faiz Hesaplama


(*) Hesaplama dönemi genellikle vadede belirtilen dönemin her biri içindir. Örneğin 6 aylık bileşik faizin hesap dönemleri her ayın sonudur veya 3 yıllık vade ile yapılan hesaplamada hesap dönemleri her yılın sonudur. Yani buradaki değer 1 olacaktır. Ancak bileşik faiz hesabında bu kural değildir. Örneğin 1 yıllık vadede bileşik faizde duran paranın hesaplama dönemlerinin 3 ayda bir olması durumu da sözkonusu olabilir.

(**) Yılın gün sayısı genelde 365 kabul edilir. Fakat bazı faiz hesaplarında veya bazı kurumlar tarafından 360 olarak kabul edilebilir. Emin değilseniz 365 seçiniz.


Faiz nedir?

Faiz, bir miktar paranın belli bir süre kullanılması karşığılında ödenen ücret veya (paranın asıl sahibi için) elde edilen gelirdir. Faize konu olan paraya ise anapara denir. Faiz tutarı anaparanın yüzdesi şeklinde hesaplanır. Örneğin 10.000,00 TL'ye 1 aylığına %3 faiz alınması demek, 10.000,00 TL'nin bir ay kullanıması karşılığında faiz olarak anaparadan hariç olarak 300,00 TL ödeneceği (faiz oluşacağı / tahakkuk edeceği) anlamına gelir.

Basit faiz nedir?

Basit faiz, belli bir paranın belli bir dönem kullandırılması sonucu elde edilen normal faizi ifade eder. Basit faiz;

Faiz Tutarı = Anapara x Faiz Oranı x Birim Süre
  
şeklinde hesaplanır.

Örneğin 10.000,00 TL'nin yıllık %2 faiz oranıyla 3 yıl süreyle getireceği faiz tutarı;

10.000,00 x 0,02 x 3 = 600,00 TL
  
olacaktır.

Hesabı ayrı ayrı yapacak olursak;

1. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
2. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
3. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
                 ---------
          Toplam faiz = 600,00 TL
  

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz, bir birim dönemde elde edilen anapara ve faiz toplamının sonraki birim dönemlerde hesaba anapara olarak katılarak bu yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Bu şekilde birinci dönemden sonra faize de faiz ödenmektedir.

Örneğin 10.000,00 TL'nin yıllık %2 faiz oranıyla 3 yıl süreyle getireceği faiz tutarı;

Dönem  Anapara  Faiz Oranı  Faiz Tutarı Faiz + Anapara
-----  --------- ----------- ----------- --------------
1. yıl 10.000,00 0.02     200,00    10.200,00
2. yıl 10.200,00 0.02     204,00    10.404,00
3. yıl 10.404,00 0.02     208,08    10.612,08
               +
               --------
         Faiz Tutarı = 612,08
  

Bu bileşik faiz örneğini üstteki basit faiz örneği ile karşılaştırırsak, aynı faiz oranı ve sürede kullanılan anaparanın bileşik faizde toplam olarak daha fazla faiz getirdiği görülür.

Formülü;

    Faiz Tutarı = AnaPara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı - AnaPara
  

Üstteki örneğe uygulayacak olursak;

    Faiz Tutarı = 10.000,00 x (1 + 0,02)3 - 10.000,00
          = 10.000,00 x 1,023 - 10.000,00
          = 10.000,00 x 1,0928 - 10.000,00
          = 10.612,08 - 10.000,00
          = 612,08


  

Eğer yatırımın dönem sonunda ulaşacağı değeri (baliğ) hesaplamak isterseniz formüldeki - AnaPara kısmını kullanmayın;

    Baliğ = AnaPara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı
  

Nominal faiz nedir?

Nominal faiz, paranın değer kaybı dikkate alınmadan hesaplanan faizdir.

Reel faiz nedir?

Reel faiz, paranın değer kaybı çıkarıldıktan sonra elde edilen faizdir.

Örneğin; 10.000,00 TL anapara, %10 faizle 1 yıllığına faize yatırılıyorsa dönem sonunda elde edeceği faiz tutarı 1.000,00 TL'dir.

Ancak aynı dönemde enflasyon oranı %5 ise hem anapara, hem de elde edilecek faiz tutarı (1.000,00 TL) %5 değer kaybetmiş demektir.

Reel faiz formülü şu şekildedir;

Reel faiz = (1 + Nominal Faiz) / (1 + Paranın Değer Kaybı) -1
  
Örneğimize uyarlarsak;
Reel faiz = (1 + 0,10) / (1 + 0,05) - 1 = 0,0476 ==> %4,76
  
olacaktır.

eda
14.04.2020 09.30

400,000 değerindeki birikimi, ilk 45 gün %18 yıllık basit faiz oranı ile gecelik repo hesabında değerlendirilmiştir. sonrasında haftalık mevduat yapmaya karar vermiş ve 4 ay süreile yıllık %17 faiz oranı ile haftalık hesapta parasını tutmuştur. vade sonunda parasının ne kadar olacağı ve bileşik getiriyi hesaplayınız.

zehra
10.04.2020 20.10

12 ay boyunca her ayın sonunda 100 tl borç ödeyen bir kişinin ödemelerinin bugünkü değerleri toplamı yaklaşık tam sayı ile ne kadardır?(Aylık hesaplama uygulanan yıllık nominal faiz oranı %12'dir)

Ali nurullah
09.01.2020 01.52

Basit faizden yatırılan 30000 tl'nin 498 gün
sonraki faiz getirisinin 12000 olmasi için fazi orani ne olmasi gerekir ?

Aycan
30.01.2020 02.04

Yanlışım var mì bilmiyorum ama sanırım %29.32 faiz oranı olursa. 498 gün sonunda 12.000 tl faiz tutarı elde edilir.

Tamer Aladağ
26.09.2019 11.48

Bankadan başkası adına 5 yıl önce çekilen 10.000 tl için 120 ay vade ile toplamda 16.560 tl. ödemem gerekiyor. (ayda 138 tl.) 5 yılda toplam 8.280 tl. ödedim. Geriye 8.280 tl. kaldı. Geri kalan parayı adıma çeken arkadaşa peşin vermek istesem ne kadar ödemem hakkaniyete uygun olur?

Devrim
20.12.2019 10.59

Bankadan erken kapama bakiyesini öğrenip krediyi kapatın, onu ödeyin.

Ayhan
20.04.2019 12.19

İyi günler, benim sormak istediğim konu bankaların kullandırdığı kredili mevduat hesabındaki ödenecek olan faizin hesaplanması konusu. Temel olarak bileşik faiz hesaplaması gibi yapılmakta. Ancak başka bir farklılığı var mıdır? Yoksa bileşik faiz hesaplar gibi günlük/aylık kazanç yerine ödenecek faiz diyebilir miyiz? Burada belli dönemi aşan ve ödenmeyen anapara veya faiz olduğunda hesaplama şeklinde farklılıklar olacak mıdır? Cevaplarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Slm
05.05.2020 22.10

Basit faizle hesaplanır. Vergi ilavesi vardır.

erdinc
26.08.2018 23.07

bilesik olarak verilen yillik faiz oranini aylik veya gunluk faiz oranina cevirmek icin hangi formulu kullanmamiz gerekiyor, yardimlarinizi rica ediyorum

Cemil
27.08.2018 20.09

Bunun bir formülü yok. Verilen yıllık faiz oranı dönem sayısına bölünüyor. Mesela yıllık %12 ise aylık %1 olarak hesaplanıyor.

Can
15.06.2018 09.18

Hocam bir sorum olacaktı bana biraz kompleks geldi o yüzden yardım lazım. X anaparamın üzerine her ay düzenli olarak Y miktarda para ekleyerek hedef birikimime erken ulaşmak istiyorum. Bileşik faiz hesabı yeterli değil bu hesaplama için yardımcı olur musunuz? Gerçek rakamlarla işlem yaparsanız bana daha çok yardımcı olursunuz. Ana para 100.000 TL ortalama yıllık faiz oranı % 10 civarı diye düşünüyorum(şu an yüksek ama gelecekte bu değerler düşecektir) Her ay düzenli olarak 1000 ya da 2000 tl yatırılması durumunda kaç yıl sonra 1.000.000 TL elde edilir. Kullandığınız formülü benimle paylaşırsanız sevinirim.

hesabet.com
20.06.2018 22.29

Anüite formülü var. Dönemsel ödemelerle belirli bir vade ve faiz oranı ile ne kadar tutara ulaşılacağını hesaplıyor. Bunun formülünü vade hesaplaması düzenlediğimizde aşağıdaki formül çıkıyor.

Ancak bu formülde başlangıç değeri yok. Eğer başlangıç tutarı yoksa dönem sayısını hesaplamak için işinize yarar.
Buradaki ln doğal logaritmadır. Eğer faiz oranı yıllık, ödemeler ise aylık yapılıyorsa aylık faiz oranı kullanılmalı, bunun için de yıllık faiz oranı 12'ye bölünmeli.

Ziyaretçi
18.09.2017 09.19

Bu hesaplama işleminde hesap dönemlerini nerede kullanıyoruz.Formülde yer almıyorda.

hesabet.com
18.09.2017 23.10

https://www.youtube.com/watch?v=IuGndpLecUk sayfasındaki son örneğe bakın.

hocam merhaba
16.08.2017 23.54

Ülkemizde mevduat faizlerı yıllık 9.5% civarında ve enflasyonda 12% civarında, reel faiz getirisi hesaplarken (1.095/1.12)-1 = -0.02 degeri çıkıyor, yani para halen deger kaybediyor. Bu hesapları yaparken yıl sonu tam tutarı hesaplamak için stopajı nerede ve nasıl hesaba dahil edeceğiz?

hesabet.com
24.08.2017 22.05

Reel faiz gelirimizi hesaplayacaksak stopajın faiz getirisinden düşülmesi ve daha sonra hesaba dahil edilmesi lazım. Örneğin 1000 TL için 100 TL faiz almışsak ve stopaj oranının %10 olduğunu düşünürsek aldığımız net faiz olan 90 TL'yi yani %9'u hesaplamada kullanmamız lazım. Dolayısıyla reel faiz daha düşük çıkacaktır.

Murat
22.06.2017 13.06

Stopaj kesintisinin de hesaba eklenmesi gerek. Çünkü günlük faiz hesaplarken %15 sonradan düşersek sonuç farklı çıkıyor. Bileşik faiz hesabı yanlış değil fakat stopaj nedeniyle günlük hayatla bağdaşmıyor.

hesabet.com
22.06.2017 21.30

Burada yapılan sadece düz bileşik faiz hesabı. Daha çok ders amaçlı kullananlar hedeflendi.

Sizlerler bileşik faiz hesabını nerede kullanıyorsunuz? Eğer bir örnek verirseniz düzenleme yapabiliriz.

Murat
01.07.2017 10.43

Hocam banka mevduatlar faizlerini karşılaştırmada kullanıyoduk. Mesela günlük ve aylık mevduatlardan %15 stopaj vergisi kesilirken. 181 günden 365 güne kadar olan mevduatlardan %12; 366 gün ve üstü mevduatlardan %10 stopaj kesintisi yapılıyor.
Ben bu sorunun çözümü için farklı bi yöntem geliştirdim.Mesela bankadan %14 günlük faiz alıyosak bunun %15 stopajını en baştan düşerek sisteme giriş yaptığımızda hesap doğru çıkıyor. Yani faiz oranına 14 değil de 14-(14/100x15) veya 14'ün %85'ini hesaplayarak giriş yaptığımızda sorun çözülüyor. Sağlamasını da yaptım, sıkıntı yok. İlginiz için teşekkürler.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.