Bileşik Faiz Hesaplama

Burada bileşik faiz hesaplayabilirsiniz.

Ondalık hane girişi için nokta veya virgül ayraçlarından istediğinizi tercih edebilirsiniz.

Bileşik Faiz Hesaplama


(*) Hesaplama dönemi genellikle vadede belirtilen dönemin her biri içindir. Örneğin 6 aylık bileşik faizin hesap dönemleri her ayın sonudur veya 3 yıllık vade ile yapılan hesaplamada hesap dönemleri her yılın sonudur. Yani buradaki değer 1 olacaktır. Ancak bileşik faiz hesabında bu kural değildir. Örneğin 1 yıllık vadede bileşik faizde duran paranın hesaplama dönemlerinin 3 ayda bir olması durumu da sözkonusu olabilir.

(**) Yılın gün sayısı genelde 365 kabul edilir. Fakat bazı faiz hesaplarında veya bazı kurumlar tarafından 360 olarak kabul edilebilir. Emin değilseniz 365 seçiniz.


Faiz nedir?

Faiz, bir miktar paranın belli bir süre kullanılması karşığılında ödenen ücret veya (paranın asıl sahibi için) elde edilen gelirdir. Faize konu olan paraya ise anapara denir. Faiz tutarı anaparanın yüzdesi şeklinde hesaplanır. Örneğin 10.000,00 TL'ye 1 aylığına %3 faiz alınması demek, 10.000,00 TL'nin bir ay kullanıması karşılığında faiz olarak anaparadan hariç olarak 300,00 TL ödeneceği (faiz oluşacağı / tahakkuk edeceği) anlamına gelir.

Basit faiz nedir?

Basit faiz, belli bir paranın belli bir dönem kullandırılması sonucu elde edilen normal faizi ifade eder. Basit faiz;

Faiz Tutarı = Anapara x Faiz Oranı x Birim Süre
  
şeklinde hesaplanır.

Örneğin 10.000,00 TL'nin yıllık %2 faiz oranıyla 3 yıl süreyle getireceği faiz tutarı;

10.000,00 x 0,02 x 3 = 600,00 TL
  
olacaktır.

Hesabı ayrı ayrı yapacak olursak;

1. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
2. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
3. yıl faizi = 10.000,00 x 0,02 = 200,00 TL
                 ---------
          Toplam faiz = 600,00 TL
  

Bileşik faiz nedir?

Bileşik faiz, bir birim dönemde elde edilen anapara ve faiz toplamının sonraki birim dönemlerde hesaba anapara olarak katılarak bu yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Bu şekilde birinci dönemden sonra faize de faiz ödenmektedir.

Örneğin 10.000,00 TL'nin yıllık %2 faiz oranıyla 3 yıl süreyle getireceği faiz tutarı;

Dönem  Anapara  Faiz Oranı  Faiz Tutarı Faiz + Anapara
-----  --------- ----------- ----------- --------------
1. yıl 10.000,00 0.02     200,00    10.200,00
2. yıl 10.200,00 0.02     204,00    10.404,00
3. yıl 10.404,00 0.02     208,08    10.612,08
               +
               --------
         Faiz Tutarı = 612,08
  

Bu bileşik faiz örneğini üstteki basit faiz örneği ile karşılaştırırsak, aynı faiz oranı ve sürede kullanılan anaparanın bileşik faizde toplam olarak daha fazla faiz getirdiği görülür.

Formülü;

    Faiz Tutarı = AnaPara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı - AnaPara
  

Üstteki örneğe uygulayacak olursak;

    Faiz Tutarı = 10.000,00 x (1 + 0,02)3 - 10.000,00
          = 10.000,00 x 1,023 - 10.000,00
          = 10.000,00 x 1,0928 - 10.000,00
          = 10.612,08 - 10.000,00
          = 612,08


  

Eğer yatırımın dönem sonunda ulaşacağı değeri (baliğ) hesaplamak isterseniz formüldeki - AnaPara kısmını kullanmayın;

    Baliğ = AnaPara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı
  

Nominal faiz nedir?

Nominal faiz, paranın değer kaybı dikkate alınmadan hesaplanan faizdir.

Reel faiz nedir?

Reel faiz, paranın değer kaybı çıkarıldıktan sonra elde edilen faizdir.

Örneğin; 10.000,00 TL anapara, %10 faizle 1 yıllığına faize yatırılıyorsa dönem sonunda elde edeceği faiz tutarı 1.000,00 TL'dir.

Ancak aynı dönemde enflasyon oranı %5 ise hem anapara, hem de elde edilecek faiz tutarı (1.000,00 TL) %5 değer kaybetmiş demektir.

Reel faiz formülü şu şekildedir;

Reel faiz = (1 + Nominal Faiz) / (1 + Paranın Değer Kaybı) -1
  
Örneğimize uyarlarsak;
Reel faiz = (1 + 0,10) / (1 + 0,05) - 1 = 0,0476 ==> %4,76
  
olacaktır.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.