Bileşik Faiz Hesaplama Tartışma Sayfası

Ziyaretçi
18.09.2017 09.19

Bu hesaplama işleminde hesap dönemlerini nerede kullanıyoruz.Formülde yer almıyorda.

hesabet.com
18.09.2017 23.10

https://www.youtube.com/watch?v=IuGndpLecUk sayfasındaki son örneğe bakın.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.